Śmieciarki
KOMPLETNA ZABUDOWA ŚMIECIARKI WRAZ Z PEŁNĄ HYDRAULIKĄ ORAZ OSPRZĘTEM

Więźniarki
KOMPLETNA ZABUDOWA WIĘŹNIARKI WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM, PRZYSTOSOWANA TO TRANSPORTU WIĘŹNIÓW

Brygadierki
KOMPLETNA ZABUDOWA BRYGADIERKI PRZYSTOSOWANA DO TRANSPORTU LUDZI JAK I SPRZĘTU

Chłodnie, agregaty
KOMPLETNA ZABUDOWA W CHŁODNICE I AGREGATY

Samochody policyjne i Abulanse
PRZYSTOSOWANIE POJAZDÓW NA POTRZEBY POLICJI JAK I KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Wodociągi , inspekcji kanalizacji
KOMPLETNA ZABUDOWA BRYGADIERKI PRZYSTOSOWANA DO TRANSPORTU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Wozy ratowniczo – gaśnicze
KOMPLETNA ZABUDOWA SAMOCHODÓW DLA STRAŻY POŻARNEJ, UMOŻLIWIAJĄCA MONTAŻ ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU RATUNKOWO-GAŚNICZEGO
Samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych
KOMPLETNA ZABUDOWA SAMOCHODÓW PRZYSTOSOWANYCH DO TRANSPORTU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Transport samochodów na platformach typu „lohr”
KOMPLETNA ZABUDOWA PLATFORM TYPU „LOHR ” NA POTRZEBY TRANSPORTU SAMOCHODÓW