Po przeprowadzeniu przez nas zmian konstrukcyjnych związanych z montażem zabudowy lub zmianą przeznaczenia pojazdu wykonywane jest szczegółowe badanie techniczne. W czasie badania weryfikowane są wszystkie punkty pojazdu odpowiadające za bezpieczeństwo w ruchu drogowych. Diagnosta wydaje dokument o przeprowadzonej analizie. Do celów rejestracji nasza firma wydaje odpowiednie zaświadczenie o przeprawadzonych zmianach.

Sprawdz nas